Χώρος Βαφής Καμπίνα Καταρράκτη

  1. Αρχική
  2. Χώρος Βαφής Καμπίνα Καταρράκτη
Χώρος Βαφής Καμπίνα Καταρράκτη - Βαφές Επίπλων - Θεσσαλονίκη - Αλεξόπουλος

Λεπτομέρειες Χώρου

Στο τελευταίο στάδιο εφαρμόζεται η βαφή που επιλέχτηκε.

Υπόλοιποι Χώροι Εργαστηρίου

Χώρος Παραλαβής – Προεργασιών

Χώρος Ολοκληρωμένων Εργασιών - Βαφές Επίπλων - Θεσσαλονίκη - Αλεξόπουλος

Χώρος Αποθήκευσης Ολοκληρωμένων Εργασιών

Μενού