Χώρος Παραλαβής – Προεργασιών

  1. Αρχική
  2. Χώρος Παραλαβής – Προεργασιών

Λεπτομέρειες Χώρου

Παραλαβή εμπορευμάτων προς επεξεργασία.
Πραγματοποίηση προεργασιών στα έπιπλα πριν την μετάβαση στην καμπίνα βαφής.
Επεξεργασία επίπλων:τρίψιμο,στοκάρισμα και εφαρμογή διαφόρων και πολλαπλών υποστρωμάτων,ανάλογα με το είδος βαφής που έχει επιλέγει.
Στα προς αναπαλαίωση έπιπλα προηγείται καθαρισμός και αποξήλωση των χαλασμένων μερών των επίπλων.

Υπόλοιποι Χώροι Εργαστηρίου

Χώρος Βαφής Καμπίνα Καταρράκτη

Χώρος Ολοκληρωμένων Εργασιών - Βαφές Επίπλων - Θεσσαλονίκη - Αλεξόπουλος

Χώρος Αποθήκευσης Ολοκληρωμένων Εργασιών

Μενού